Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013

Θέματα Βιολογίας Θετικής Κατεύθυνσης (δύσκολα)

Τα θέματα παρουσιάζουν μεγαλύτερη δυσκολία από το επίπεδο των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς είναι εκτενή και συνδυαστικά. Απαιτείται πολύ καλή γνώση και εμπέδωση της θεωρίας ώστε να μπορέσει  ο/η υποψήφιος να ανταποκριθεί επιτυχώς.
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται το θέμα 4ο  όπου καλείται να αποδείξει χωρίς τις κατάλληλες διασταυρώσεις τους γονότυπους δυο ατόμων του γενεαλογικού δέντρου, το οποίο αναφέρεται κάθε φορά σε διαφορετική ασθένεια.

Θέματα Βιολογίας

Λύσεις Θεμάτων Βιολογίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου