Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013

Θέματα για την Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Τα προτεινόμενα θέματα σε γενικές γραμμές καλύπτουν ολόκληρη την ύλη του μαθήματος. Ο βαθμός δυσκολίας τους κρίνεται ελαφρός πάνω του μέσου όρου. Η δομή των θεμάτων ακολουθεί τα πρότυπα των πανελλαδικών εξετάσεων.
Στο θέμα 3 συνίσταται να δοθεί προσοχή στο ερώτημα γ καθώς αναφέρεται μόνο στους τρεις καλύτερους μαθητές του αγωνίσματος. Το θέμα 4 πρέπει να γραφεί σε πρόγραμμα, επόμενος προσοχή στις μεταβλητές.
Λύσεις Διαγωνίσματος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου